Повернутися до проектів

Довідник із залучення громадськості до процесів міського планування

Про програму

Участь громадськості в просторовому плануванні у повоєнному відновленні України.

Дослідження та популяризації практик залучення у повоєнному відновленні України через випуск та розповсюдження довідника, створення та розповсюдження матеріалів та проведення пілотної робітні щодо підходів до імплементації учасницького проектування на прикладі громади-партнера - міста Рівне.

Проект реалізовує ГО Розквіт, яка функціонує з 2022 року. Через планування й дослідження, команда вирішує термінові потреби стейкхолдерів, поєднуючи їх із майбутніми стратегіями. Використовуючи дослідження в інших (повоєнних) країнах, експерти розробляють нові орієнтовані на майбутнє методи урбаністичного дизайну, організації через співтворення та сталого розвитку.

Актуальність

Наразі постає багато питань яким чином мають відновлюватись громади під час та після війни, які принципи мають лягти в основу планів відбудови. Значна мобілізація та гуртування суспільства під час війни сприяють підвищенню особистісної усвідомленної громадянської позиції та бажання впливати на прийнятті рішень щодо просторів, у яких ми проживаємо. Важливим питанням у західних областях України постає інтеграція ВПО до локальної спільноти та їх права та можливості у впливі на прийняття рішень щодо громади, яка їх приймає.

В межах роботи урбаністичної коаліції Ro3kvit, команда працює над поширенням знань серед муніципалітетів про партисипативні підходи та інструменти, що є запорукою демократичного та інклюзивного просторового проєктування. Наразі в межах нашої роботи команда українських та міжнародних експертів з просторового планування та партисипації, за підтримки Ukraine Rebuilding Action Group (США), проводиться дослідження існуючих практик та їх можливості використання у процесах повоєнного містопланування. Це дослідження має лягти в основу подальшої комунікаційно-адвокаційної роботи для розповсюдження напрацювань, а також підвищення обізнаності цільових груп.

Щоб що?

Проєкт спрямований на підтримку дослідження та популяризацію партисипативних практик у повоєнному відновлені України з особливою увагою до західних областей, що мають значні виклики інтеграції ВПО в спільноту громад.

Теми / напрями

  • стратегії відновлення
  • партисипативні практики
  • зміни на локальному рівні
  • реагування та контекстність
  • інформаційні кампанії

Для кого та з ким?

Проект націлений на широку аудиторію, яка зацікавлена у стратегічному розвитку та просторовому проектуванні у громаді: управлінці та працівники органів місцевого самоврядування, локальні фахівці з містопланування, архітектури та повʼязаних з урбанізмом сфер діяльності, активна громадянська спільнота.

Зміни, які впроваджує проект

  • популяризація партисипативних практик та інструментів серед професійних спільнот та активної громадськості
  • Зміна ставлення працівників та управлінців ОМС до використання партисипативних практик у проєктах через прояснення механізмів реалізації та переваг їх реалізації
Проект реалізується ГО Розквіт завдяки фінансовій підтримці ЗМІN у межах Грантової Програми 2023.

Фото: Розквіт

Участь громадськості в просторовому плануванні у повоєнному відновленні України

No items found.

Довідник із залучення громадськості до процесів міського планування

Подібні проекти

Читати більше
Читати більше