Повернутися до проектів

Публічна програма "Читай"

Про програму

Тепле місто - це інноваційна платформа для створення можливостей та суспільних трансформацій.

За підтримки ЗМІН втілюється публічна програма “Читай”: згуртованість громади через спільні культурні практики читання.

Актуальність

Питання популяризації культури читання та підтримки українського книговидання набуває все більшої популярності. Так, згідно з опублікованою статтею видання “Судово-юридичної газети” у березні 2023 року Кабмін схвалив Стратегію розвитку читання до 2032 року та План реалізації стратегії у 2023-2025 рр. Прийняття такого рішення базувалось на результатах попередньо проведених опитувань та спостережень, де зокрема зазначалось, що в Україні несформована звичка читання та нижчий за середньостатистичний у європейських країнах рівень читацької грамотності здобувачів освіти, відсутність орієнтирів у виборі книжки та недостатня підтримка читання у медіа, відсутність у певної частини українського суспільства самоідентифікації із споживачем українськомовного книжкового продукту, що була спричинена в тому числі домінуванням іноземного (передусім російськомовного) культурного продукту в Україні.

Основним фокусом роботи програми “Читай” є формування в українському суспільстві культури читання, сприяння соціальній згуртованості, побудові діалогу всередині громади, реабілітації та формуванню нової національної ідентичності через соціокультурні партисипативні практики, спільну рефлексію над переосмисленням війни, нації, культури, історичної пам’яті та існуючих наративів.

Щоб що?

Головною метою проєкту є підтримки активної публічної програми “Читай” як містка до масштабування та створення потужної соціокультурної інституції в західному регіоні України, націленого на розвиток свідомого соціуму, освіченої громади, яка відбудовує державу на основі спільних цінностей, стратегічного бачення та національної ідентичності.

Теми / напрями

  • промоція читання
  • соціокультурні практики
  • промоція українського культурного продукту
  • відновлення та реабілітація

Для кого та з ким?

Проект націлений на взаємодію між жителями Івано-Франківська, ветеранами, ВПО та представниками культурного сектору

Зміни, які впроваджує проект

  • фокус на інтеграції, а не сегрегації всередині спільноти міста (сприяння формуванню діалогу між франківцями та ВПО) через просвітницьку діяльність, партисипативні практики в напрямку рефлексій на тему війни, ідентичності, згуртованості та поглиблення знань на тему української культури, мови, літературної традиції;
  • закриття потреби у соціалізації та пошуку підтримки для людей, які пережили/переживають травму внаслідок війни, почувають себе самотніми, втратили рідних/близьких/друзів та сприяння зупиненню соціальної стигматизації та розшарування в громаді (у цьому випадку книгочитання та подальші дискусії виконуватимуть не тільки едукаційну функцію, але й працюватимуть як елемент терапії, дозволяючи учасникам рефлексувати над власними життєвими подіями через образи героїв творів або тематики подій, що проходитимуть у просторі);
  • формування звички читання та проінформованості про читацькі орієнтири;
  • залучення громади до рефлексії та обговорення нових соціокультурних орієнтирів для формування національної ідентичності.
Проєкт реалізується Теплим містом завдяки фінансовій підтримці ЗМІN у рамках Грантової Програми 2023

Публічна програма "Читай"

No items found.

Публічна програма "Читай"

Подібні проекти

Читати більше
Читати більше