Повернутися до проектів

Майстерня практиків культури

Про програму

"Майстерня практиків культури: картографування досвіду"

Попри імідж галузі, що постійно потребує доводити свою потрібність і ефективність, українські інституції культури блискавично мобілізувались і запропонували допомогу в ситуації катастрофи.  

Друга ітерація Майстерні практиків культури з провідним питанням “Навіщо культура у країні, яка веде оборонну війну?” має на меті допомогти учасникам зібрати та відрефлексувати інституційний досвід праці у перших восьми місяців війни; проаналізувати, в яку форму можемо його покласти, щоби він міг і допомагати іншим, і нам самим допомогти зрости; переорієнтуватись у середовищі, яке також змінилось чи змінюється та переоцінити можливості і цінність партнерств; зрозуміти потреби своїх нових аудиторій та способи взаємодії з ними; побачити і сформулювати нові цілі та задачі, які зараз постають перед культурою: (само)деколонізація, деокупація, подолання травми); а також із оптимізмом стратегічно дивитись у майбутнє.

Цей проект кафедра культурології Українського католицького університету реалізовує за підтримки ЗМІН Фундації.

Майстерня практиків культури, перша едиція

______________

«Майстерня практиків культури» – освітня платформа для професійного розвитку, особистого зростання, налагодження і підтримки партнерства у сфері культури.

Програма ґрунтується на уявленні про практика культури як творця нових ідей та практик, будівника мостів між різними сферами суспільного життя, здатного ініціювати та здійснювати окремі проєкти, активізувати роботу вже наявних культурних інституцій, формувати мережі різноманітних партнерств, опікуватись розвитком локальних спільнот, аналізувати наявність ресурсів для культурного, соціального та економічного розвитку міста, пропонувати якісний конкурентноздатний культурний продукт. 

«Майстерня практиків культури», заснована на принципах відкритості, співпраці, діалогу та розвитку, орієнтована насамперед на вже зайнятих у культурній сфері дорослих, що прагнуть зростати особистісно й професійно. Навчальні модулі зосереджені на визначенні компетенцій практика культури та творенні професійної мережі, пошуку ресурсів для особистого та інституційного розвитку, формуванні ціннісно орієнтованого розуміння культури, знайомстві з теорією та інструментами управління змінами, опануванні учасницькими методами роботи та ефективної взаємодії у сфері культури. Набуті знання й компетенції учасниці й учасники програми під час роботи над проєктом бажаної зміни для організації чи інституції за допомогою канви, яку представляють наприкінці програми в рамках публічного захисту.

No items found.

Христина Рутар

Програмна координаторка

khrystyna.rutar@zmin.foundation

067 838 9101

Майстерня практиків культури

Подібні проекти

Читати більше
Читати більше